הנחיית הורים
פרטנית

תהליך מותאם אישית במהלכו, תשתפו באתגרים עימם אתם מתמודדים בהורות 
בהתאם לכך נגבש ביחד, תכנית פעולה עם כלים מהתיאוריה האדלריאנית.
הזדמנות לפרוק את אשר על ליבכם, להשמיע לעצמכם ולבני הזוג מה אתם מרגישים ולהתכוונן מחדש 

להשגת אווירה נעימה יותר 

***

בכל מפגש נדון בעולם תוכן אחר וחשוב בהורות כמו הקשבה, דרכי חינוך מקדמות,
 סמכות הורית,גבולות ועוד

יצירת קהילה של הורים, שיתוף באתגרים השונים אך דומים ומתן כלים להתמודדות

הנחיית הורים
קבוצתית